Szkolenia

# # #

Katalog szkoleń

Faza stabilizacji w leczeniu złożonych zaburzeń pourazowych

W czasie dwudniowego warsztatu omówione zostały zasady fazowego leczenia złożonych zaburzeń związanych z traumą, ze szczególnym naciskiem na fazę pierwszą. Miały na celu wyjaśnienie: Kiedy…

Wprowadzenie do diagnozy zaburzeń dysocjacyjnych

Wczesna i przewlekła trauma związana z zaniedbaniem, nadużyciem fizycznym, seksualnym lub emocjonalnym, może skutkować poważnymi objawami psychiatrycznymi. Chociaż tego typu doświadczeniom poświęca się coraz więcej…

Dysregulacja emocjonalna u pacjentów w terapii EMDR

Szkolenie dla terapeutów EMDR na temat znaczenia regulacji emocjonalnej pacjenta w terapii EMDR. Ma na celu zrozumienie: Jakie jest znaczenie ciężkiej dysregulacji emocjonalnej w leczeniu…

Prowadzenie terapii EMDR w kontakcie online

Terapia EMDR zaleca się prowadzić osobiście, w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, ale można ją też zastosować w pracy online, jeśli pacjent ma utrudniony dostęp do…

Trauma złożona, dysocjacja i EMDR

Stosowanie EMDR u osób, które doświadczyły złożonej traumatyzacji wymaga zrozumienia specyfiki traumy interpersonalnej, zaburzeń przywiązania i zagadnień rozwojowych. Leczenie pacjentów dysocjacyjnych ma swoją specyfikę -…

Głosy – niezbędnik profesjonalisty

Głosy, czyli doświadczenie halucynacji słuchowych słownych jest utożsamiane ze schizofrenią, chociaż występują one w wielu innych sytuacjach klinicznych oraz u osób bez diagnozy psychiatrycznej. W…

Zaburzenia konwersyjne – konceptualizacja i podejście terapeutyczne

Chociaż zespoły konwersyjne są powiązane z dysocjacją, to jedynie w połowie przypadków można odnaleźć współwystępującą dysocjację psychoformiczną. Dlatego też konieczna jest konceptualizacja tej grupy zaburzeń,…

Diagnoza DID i co dalej? Jak zacząć leczenie pacjenta dysocjacyjnego?

Leczenie fazowe, które jest przyjętym standardem opieki nad zaburzeniami dysocjacyjnymi, podkreśla potrzebę starannego dostosowania tempa pracy i regulacji pobudzenia, ponieważ wielu pacjentów dysocjacyjnych ma objawy…

Terapia poznawczo-behawioralna stresu pourazowego w psychozie

Nagrania z warsztatu przedkonferencyjnego 4.Forum Psychoterapii Psychoz Osoby z psychozą częściej doświadczają reakcji na stres pourazowy w porównaniu z populacją ogólną. Jednocześnie, powszechne są obawy…

Diagnoza traumy rozwojowej i dysocjacji u dzieci oraz młodzieży, cz. 1

Nagrania z webinarium wprowadzającego do diagnozy traumy rozwojowej i dysocjacji u dzieci oraz młodzieży Chociaż złożone zaburzenia pourazowe i zaburzenia dysocjacyjne diagnozowane w wieku dorosłym…

Diagnoza traumy rozwojowej i dysocjacji u dzieci oraz młodzieży, cz. 2

Nagrania z warsztatu pogłębionego z diagnozy traumy rozwojowej i dysocjacji u dzieci oraz młodzieży Ocenę traumy rozwojowej i objawów dysocjacyjnych u dzieci oraz młodzieży należy…

Diagnoza traumy rozwojowej i dysocjacji u dzieci oraz młodzieży, cz. 3

Nagrania ze szkolenia uzupełniającego z diagnozy traumy rozwojowej i dysocjacji u dzieci oraz młodzieży Ocenę traumy rozwojowej i objawów dysocjacyjnych u dzieci oraz młodzieży należy…
Bez kategorii

EMDR – szkolenie podstawowe poziom I w Katowicach

EMDR jest terapią zorientowaną na traumę. WHO zaleca ją jako jedną z metod leczenia zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD), a w większości międzynarodowych zaleceń klinicznych dotyczących…

Diagnoza zaburzeń dysocjacyjnych: warsztat TADS-I

Wczesna i przewlekła trauma związana z zaniedbaniem, nadużyciem fizycznym, seksualnym lub emocjonalnym, może skutkować poważnymi objawami psychiatrycznymi. Chociaż tego typu doświadczeniom poświęca się coraz więcej…
Bez kategorii

Terapia grupowa pacjentów z traumą złożoną

Praca z pacjentami po złożonej traumie obejmuje wiele aspektów ogólnej natury, takich jak samoopieka, regulacja emocjonalna, czy trudności w relacjach, które można rozwiązywać w grupie.…
Bez kategorii

Głosy. Przewodnik terapeuty

Głosy, czyli doświadczenie halucynacji słuchowych słownych jest utożsamiane ze schizofrenią, chociaż występują one w wielu innych sytuacjach klinicznych oraz u osób bez diagnozy psychiatrycznej. Większość…

Diagnoza zaburzeń dysocjacyjnych: warsztat zaawansowany

Wczesna i przewlekła trauma związana z zaniedbaniem, nadużyciem fizycznym, seksualnym lub emocjonalnym, może skutkować poważnymi objawami psychiatrycznymi. Chociaż tego typu doświadczeniom poświęca się coraz więcej…
Bez kategorii

EMDR – szkolenie podstawowe poziom drugi

EMDR jest terapią zorientowaną na traumę. WHO zaleca ją jako jedną z metod leczenia zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD), a w większości międzynarodowych zaleceń klinicznych dotyczących…
# # # # #