Adaptacja do życia świeckiego księży, którzy porzucili kapłaństwo

Badanie miało na celu analizę doświadczeń w zakresie adaptacji do życia świeckiego księży, którzy podjęli decyzję o porzuceniu kapłaństwa. Eksplorowano motywy związane ze zmianą powołania, dylematy i przeżycia z tym związane oraz konsekwencje podjętej decyzji. 

W badaniu wzięli udział rzymskokatoliccy księża zakonni, którzy porzucili stan duchowny. Przeprowadzono z nimi częściowo-ustrukturyzowane wywiady pogłębione, których transkrypcje poddano interpretacyjnej analizie fenomenologicznej.

People who decide to change career are encouraged to seek counseling in order to explore individual and contextual factors affecting that process. There is no empirical evidence, however, about how consecrated individuals reach a decision to change vocation, and no guidelines for counseling psychologists regarding how to support priests in that process. The aim of this study was to explore experiences and challenges of Roman Catholic clergy who relinquish the priesthood. Ten former priests shared their experiences during semi-structured interviews which were subjected to interpretative phenomenological analysis. Overall, the study found that priests experience needs and aspirations conflicting with their social role and expectations made of them. They found making decisions about vocational change frustrating and stressful because of concerns about breaking community norms, fear of social stigma, and disbelief in their ability to cope in lay life. These findings suggest that leaving a high-commitment role may reactivate separation conflicts which should be thoroughly addressed during counseling sessions. Psychologists should be aware of the interplay between personal and contextual factors affecting the decision-making. They should analyze clients’ motives for joining and leaving the community, meanings ascribed to a priest’s role, anticipated consequences of leaving, perception of assets and resources, and coping strategies. They should aid clients to make an autonomous decision and help them develop self-efficacy.

Podziel się:

Raport z badania:

Zespół badawczy: Dr Igor Pietkiewicz, Mgr Zbigniew Mlak

eteeterte

Dr hab. Igor Pietkiewicz

Samodzielny pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku badawczym w Instytucie Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją (CBTD), psychoterapeuta i superwizor psychoterapii. Od wielu lat jest mentorem i członkiem zarządu European Society for Trauma & Dissociation (www.estd.org), a obecnie pełni funkcję przewodniczącego tego Towarzystwa. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Europejski Certyfikat Psychoterapeuty, certyfikat terapeuty i konsultanta EMDR Europe. Prowadzi praktykę prywatną w Katowicach, gdzie zajmuje się głównie pacjentami dorosłymi z doświadczeniami traumy złożonej. Pracuje w języku polskim i angielskim.