Program certyfikacyjny ESTD

# # #

Program certyfikacyjny ESTD

Zapraszamy profesjonalistów do udziału w programie certyfikacyjnym w diagnozowaniu zaburzeń związanych z traumą. Program ma na celu przekazanie wiedzy i rozwój umiejętności potrzebnych do diagnozowania zaburzeń pourazowych, a w szczególności złożonych zaburzeń dysocjacyjnych. Obecnie w Polsce istnieje duży deficyt profesjonalistów mających doświadczenie w tym obszarze i do których można kierować pacjentów dysocjacyjnych w celu przeprowadzenia rzetelnej diagnostyki. Ukończenie programu będzie podstawą do ubiegania się o certyfikat Europejskiego Towarzystwa Traumy i Dysocjacji (ESTD), który jest obecnie wdrażany przez to Towarzystwo  (ESTD Certificate). Lista osób z certyfikatem będzie dostępna na stronie traumaidysocjacja.pl i estd.org.

Program stanowi ramę kilku elementów szkolenia i składa się z dwóch modułów (szkolenia podstawowego i zaawansowanego) oraz superwizji (konsultacji procesów diagnostycznych). Każdy z modułów szkoleniowych obejmuje dwa dni szkoleniowe. Zarejestrowanie się w PROGRAMIE CERTYFIKACYJNYM pozwala na administrowanie jego poszczególnymi składowymi, ale zapis na każdy z modułów szkoleniowych musi być dokonany osobno.

WARUNKI UKOŃCZENIA PROGRAMU:

Ukończenie szkolenia podstawowego pod nazwą DIAGNOZA ZABURZEŃ DYSOCJACYJNYCH: WARSZTAT TADS-I.
Szkolenie to obejmuje 20 godzin dydaktycznych i porusza zagadnienia, takie jak:
* pojęcie traumy i jej skutki kliniczne, spektrum zaburzeń związanych z traumą, złożoność pojęcia dysocjacji: zjawiska, objawy i zaburzenia dysocjacyjne dysocjacja, Teoria Strukturalnej Dysocjacji Osobowości, rozpoznawanie zaburzeń dysocjacyjnych w odniesieniu do klasyfikacji psychiatrycznej;
* wywiad TADS-I: szczegółowe omówienie poszczególnych sekcji, rozumienie idei stojącej za każdym z pytań, typowe odpowiedzi pacjentów z różnymi zaburzeniami.

Ukończenie szkolenia zaawansowanego, które obejmuje 20 godzin dydaktycznych i stanowi poszerzenie wiedzy w zakresie diagnozowania w odniesieniu do ICD-11 i DSM-5. W trakcie szkolenia omówione są dodatkowe narzędzia przesiewowe i inne niż TADS-I wywiady diagnostyczne. Nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności warsztatowych.

15 godzin superwizji (konsultacji klinicznych)  w formie spotkań indywidualnych lub grupowych, na których uczestnik przedstawi przynajmniej 5 przypadków z własnej pracy diagnostycznej; konsultacje te będą organizowane w formie stacjonarnej lub online przez dr hab. Igora Pietkiewicza lub dr n.med Radosława Tomalskiego.

Przygotowanie dwóch opisów procesu diagnostycznego opartego na wywiadzie TADS-I z pacjentami z zaburzeniami dysocjacyjnymi lub złożonym PTSD.

Pozytywne zaliczenie testu wiedzy

Schemat PROGRAMU CERTYFIKACYJNEGO

Aby zgłosić chęć udziału w programie certyfikacyjnym należy wypełnić  formularz zgłoszeniowy.