Pliki cookie

Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzin tej strony. Umożliwia on zapamiętywanie Państwa działań i preferencji (takich jak status sesji, ustawienia językowe, rozmiar czcionki i inne preferencje wyświetlania) przez pewien czas, aby nie było konieczne ponowne ich wpisywanie za każdym razem kiedy wracają Państwo na tę stronę lub przechodzą z jednej strony na drugą. Strona internetowa korzysta z dwóch podstawowych typów plików cookie: plików cookie sesyjnych i plików cookie stałych. Pliki cookies sesyjne to pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu wylogowania się użytkownika, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika. W wielu przypadkach domyślne ustawienia oprogramowania do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej) umożliwiają przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Mogą Państwo usunąć pliki cookies lub zablokować ustawienia plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub odpowiednim oprogramowaniu. UWAGA: Pewne elementy Strony mogą nie działać prawidłowo w przypadku zablokowania lub usunięcia plików cookies.

Informacja dla przeglądających stronę internetową

Zapewnienie bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji, wykorzystując uznane standardy technologiczne w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych, ich ujawnieniu, ochrony przed ich niewłaściwym użyciem, utratą, zmianą lub zniszczeniem

Jakie dane osobowe zbieramy i w jakim celu je przetwarzamy?
Od odbiorców newslettera: adres e-mail w celu kontaktu z subskrybentem, w związku z informowaniem o wszelkich nowościach pojawiających się w serwisie

Kim są odbiorcy danych osobowych?
Odbiorcą danych jest jedynie właściciel serwisu.

Jakie są Państwa prawa?
1/ Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych,
2/ Mogą Państwo zwrócić się do nas o zmianę niedokładnych danych osobowych.
3/ Mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie danych osobowych; mogą Państwo wykonywać swoje prawa i składać wnioski poprzez kontakt mailowy na adres: admin@e-psyche.eu

Informacja dla uczestników projektów badawczych

Uczestnictwo w badaniu w zależności od prowadzonego projektu, może wymagać bądź nie rejestracji w aplikacji. W przypadku wymogu uprzedniej rejestracji, będą Państwo proszeni o podanie niezbędnych do realizacji procesu badawczego danych tj. adresu e-mail oraz opcjonalnie numeru telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne – są one niezbędne do: założenia, personalizowania i utrzymywania konta w aplikacji e-psyche oraz do uwierzytelnienia tożsamości podczas uzyskiwania dostępu do konta.

Informacja na temat rodzaju danych osobowych uczestników uzyskane w trakcie badania, jak również sposoby ich przetwarzania oraz wszelkie inne niezbędne informacje znajdują się w REGULAMINACH PROJEKTÓW.

Regulaminy są dostępne przy opisie każdego z prowadzonych projektów. Uczestnictwo w badaniu i rejestracja w serwisie (jeśli projekt tego wymaga) oznacza zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptację.