Dr Anabel Gonzalez

Psychiatra, psychoterapetka, superwizorka

Jest lekarzem psychiatrą i psychoterapeutką wyszkoloną w wielu podejściach terapeutycznych: terapii grupowej, terapii poznawczej i systemowej. Specjalizuje się w leczeniu osób po doświadczeniu traumy. Jest doktorem nauk medycznych i specjalistą w dziedzinie kryminologii. Zasiada w zarządzie European Society for Trauma and Dissociation (ESTD) i jest przewodniczącą EMDR Spanish Association. Na codzień pracuje w szpitalu uniwersyteckim (University Hospital of A Coruña, CHUAC), gdzie koordynuje program dotyczący traumy i dysocjacji, stworzony pod kątem pacjentów po wyjątkowo trudnych przejściach. Prowadzi szkolenia na temat traumy, przywiązania i regulacji emocjonalnej. Jest także akredytowanym konsultantem i trenerem EMDR. Koordynuje programem nauczania w zakresie psychoterapii dla rezydentów z psychiatrii w swoim szpitalu i prowadzi zajęcia z EMDR na studiach II stopnia w Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Prowadziła kilka projektów naukowych w obszarze traumy i dysocjacji albo użycia EMDR w leczeniu różnych zaburzeń. Opublikowała wiele artykułów i jest autorką lub współautorką kilku książek: Trastornos Disociativos, Trastorno de Identidad Disociativo, EMDR and Dissociation, the Progressive Approach, and EMDR and BPD, I am not myself: Understanding Complex Trauma, Attachment and Dissociation. A Guide for Patients and Therapists.

Szolenia prowadzącego: