Badanie przesiewowe w kierunku objawów związanych z traumą

Doświadczenia urazowe w okresie dzieciństwa, okresu nastoletniego lub dorosłości mogą być powodem różnego typu objawów utrudniających codzienne funkcjonowanie. W zależności od różnych czynników (wiek, rodzaj i częstotliwość powtarzania się urazowych doświadczeń, uzyskane wsparcia itd), objawy te są mniej lub bardziej nasilone i tworzą określony obraz kliniczny. Rozpoznanie tego obrazu jest kluczem do postawienia właściwej diagnozy i zaplanowania leczenia. 

Profesjonaliści specjalizujący się w leczeniu zaburzeń związanych z traumą zalecają na początek wykonanie testów przesiewowych, które oceniają częstość lub nasilenie określonych objawów. W przypadku uzyskania wysokich wyników lub jeśli którekolwiek z objawów wspomnianych w teście wzbudzają niepokój, warto omówić je z lekarzem lub terapeutą posiadającym doświadczenie w tym obszarze. Na podstawie konsultacji można ocenić zasadność dalszej pogłębionej diagnostyki.

W ramach tego projektu, można uzupełnić testy online, a następnie utrzymać automatyczną informację zwrotną o uzyskanych wynikach. Testy z własnymi odpowiedziami można następnie wydrukować, aby przedstawić je na konsultacji lekarzowi lub terapeucie, który omówi je i zaproponuje dalsze postępowanie.

eteeterte

Dr hab. Igor Pietkiewicz

Samodzielny pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku badawczym w Instytucie Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją (CBTD), psychoterapeuta i superwizor psychoterapii. Od wielu lat jest mentorem i członkiem zarządu European Society for Trauma & Dissociation (www.estd.org), a obecnie pełni funkcję przewodniczącego tego Towarzystwa. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Europejski Certyfikat Psychoterapeuty, certyfikat terapeuty i konsultanta EMDR Europe. Prowadzi praktykę prywatną w Katowicach, gdzie zajmuje się głównie pacjentami dorosłymi z doświadczeniami traumy złożonej. Pracuje w języku polskim i angielskim.