Clinical assessment of trauma-related symptoms and depersonalisation

Alterations in consciousness are common experiences in healthy individuals and patients with 
a variety mental disorders. Such states may also be natural reactions to traumatic experiences, and accompanied by dissociative symptoms, when the mind detaches itself from overwhelming feelings and one’s surroundings to survive. Depersonalization (a sense of detachment from one’s mind or body) and derealization (experiencing the external world as dreamlike or unreal) can be experienced with different intensity and in various contexts, for example, during meditation, religious practices or intense sports exhaustion. Some forms of depersonalization and derealization are chronic, significantly dysfunctional, cause distress, and are regarded as pathological. Yet there are no empirical studies that compare normal and pathological depersonalization / derealization, how they relate to trauma, and how individuals subjectively experience them.

In this project, structured clinical interviews with trauma survivors are conducted, video-recorded and analysed by the research team to explore personal experiences of depersonalisation, derealisation, and dissociation. Such studies are necessary to help clinicians recognise and diagnose dissociation and alterations in consciousness characteristic of trauma-related disorders, subsequently leading to better diagnostics, referral, and treatment.

The project was financed by the National Science Centre in Poland, grant number: 2016/22/E/HS6/00306.

Publications in academic journals:

Research team:
Igor Pietkiewicz, Ph.D.; Radosław Tomalski, M.D., Ph.D.; Suzette Boon, Ph.D.; Onno van der Hart, Ph.D.; Anna Bańbura, M.Sc.; Szymon Nęcki, M.Sc.; Anna Hełka, Ph.D.

eteeterte

Dr hab. Igor Pietkiewicz

Samodzielny pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku badawczym w Instytucie Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją (CBTD), psychoterapeuta i superwizor psychoterapii. Od wielu lat jest mentorem i członkiem zarządu European Society for Trauma & Dissociation (www.estd.org), a obecnie pełni funkcję przewodniczącego tego Towarzystwa. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Europejski Certyfikat Psychoterapeuty, certyfikat terapeuty i konsultanta EMDR Europe. Prowadzi praktykę prywatną w Katowicach, gdzie zajmuje się głównie pacjentami dorosłymi z doświadczeniami traumy złożonej. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Radosław Tomalski

Dr n. med. Radosław Tomalski

Samodzielny pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku badawczym w Instytucie Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją (CBTD), psychoterapeuta i superwizor psychoterapii. Od wielu lat jest mentorem i członkiem zarządu European Society for Trauma & Dissociation (www.estd.org), a obecnie pełni funkcję przewodniczącego tego Towarzystwa. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Europejski Certyfikat Psychoterapeuty, certyfikat terapeuty i konsultanta EMDR Europe. Prowadzi praktykę prywatną w Katowicach, gdzie zajmuje się głównie pacjentami dorosłymi z doświadczeniami traumy złożonej. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Anna Hełka

Dr Anna Hełka

Pracownik naukowo-dydaktyczny na wydziale zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach. W swojej pracy naukowej koncentruje się na problematyce wpływu czynników sytuacyjnych i osobowościowych na zachowania ekonomiczne oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii ekonomicznej, psychologii decyzji, rozwiązywania konfliktów, komunikacji w biznesie, prowadzenia szkoleń, rekrutacji, selekcji i adaptacji pracowników, procesów grupowych, budowania zespołów, narzędzi oceny kompetencji oraz kreatywnego myślenia. Od 2010r. prowadzi własna działalność szkoleniowo-doradczą Rozwojosfera.pl