Granice prywatności w terapii uzależnień z perspektywy terapeutów

Badanie miało na celu analizę różnic pomiędzy tym, jak neofici (osoby, które po przejściu terapii uzależnień sami zostali z czasem terapeutami) i nie-neofici (terapeuci, którzy sami nie mieli nigdy problemu z uzależnieniem od alkoholu lub substancji psychoaktywnych) postrzegają oraz zarządzają granicami prywatności w relacji terapeutycznej.

Podziel się:

Raport z badania:

Zespół badawczy: Dr Igor Pietkiewicz, Mgr Karolina Skowrońska-Włoch

eteeterte

Dr hab. Igor Pietkiewicz

Samodzielny pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku badawczym w Instytucie Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją (CBTD), psychoterapeuta i superwizor psychoterapii. Od wielu lat jest mentorem i członkiem zarządu European Society for Trauma & Dissociation (www.estd.org), a obecnie pełni funkcję przewodniczącego tego Towarzystwa. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Europejski Certyfikat Psychoterapeuty, certyfikat terapeuty i konsultanta EMDR Europe. Prowadzi praktykę prywatną w Katowicach, gdzie zajmuje się głównie pacjentami dorosłymi z doświadczeniami traumy złożonej. Pracuje w języku polskim i angielskim.