Zmiany zachowania i tożsamości pod postacią opętania

W prowadzonym w latach 2016-2022 projekcie naukowym, prof. Igor Pietkiewicz analizował doświadczenia osób zgłaszających poczucie owładnięcia lub opętania. Eksplorowano obraz kliniczny uczestników zgłaszających nagłe zmiany zachowania lub tożsamości i wpływ tych objawów na codzienne funkcjonowanie.

Analizowano te różne zjawiska pod kątem przeżywanych konfliktów psychologicznych lub doświadczeń urazowych. Osobom, u których zidentyfikowano objawy istotne klinicznie, zalecano określone strategie terapeutyczne. Projekt miał zgodę Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań przy Uniwersytecie SWPS i był finansowany finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki nr 2017/25/B/HS6/01025.

Projekt miał charakter czysto naukowy i był realizowany niezależnie od struktur kościelnych. Respektując rekomendacje wydane przez Polski Episkopat (list polecający bp. Andrzeja Czai), niektórzy duchowni kierowali na nasze konsultacje petentów szukających pomocy egzorcysty. Udział w projekcie pozwalał uczestnikom zrozumieć ich ewentualne konflikty natury psychologicznej i rozpoznać objawy wymagające interwencji psychologa, psychoterapeuty lub lekarza. Konsultacje umożliwiały też omówienie swoich doświadczeń z profesjonalistami zdrowia psychicznego i uzyskanie informacje o dostępnych metodach leczenia, wypracowanych na gruncie psychologii i medycyny. W wyniiku prowadzonych prac, powstało kilka interesujących prac naukowych, wystąpień konferencyjnych i doniesień prasowych.

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

Artykuły popularnonaukowe:

eteeterte

Dr hab. Igor Pietkiewicz

Samodzielny pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku badawczym w Instytucie Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją (CBTD), psychoterapeuta i superwizor psychoterapii. Od wielu lat jest mentorem i członkiem zarządu European Society for Trauma & Dissociation (www.estd.org), a obecnie pełni funkcję przewodniczącego tego Towarzystwa. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Europejski Certyfikat Psychoterapeuty, certyfikat terapeuty i konsultanta EMDR Europe. Prowadzi praktykę prywatną w Katowicach, gdzie zajmuje się głównie pacjentami dorosłymi z doświadczeniami traumy złożonej. Pracuje w języku polskim i angielskim.