Privacy boundaries in substance abuse treatment: therapists’ perspective

The study investigated how therapists in the field of substance abuse managed their professional role or privacy boundaries, and their attitudes associated with self-disclosure and dual relationships.

Ten therapists, five who had recovered (neophytes) and five who had never been substance dependent, shared their work experiences during semi-structured, in-depth interviews, which have been subjected to interpretative phenomenological analysis. While non-neophytes were generally reluctant to share personal information or establish alternative forms of relationship with current or former clients, neophytes were more open to using self-disclosure and admitted changing professional relationships into friendships. These findings are discussed in relation to ethical codes, training and supervision in substance abuse treatment.

Publications in academic journals:

Research team: 

Igor Pietkiewicz, Ph.D.; Karolina Skowrońska-Włoch, M.Sc.

eteeterte

Dr hab. Igor Pietkiewicz

Samodzielny pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku badawczym w Instytucie Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją (CBTD), psychoterapeuta i superwizor psychoterapii. Od wielu lat jest mentorem i członkiem zarządu European Society for Trauma & Dissociation (www.estd.org), a obecnie pełni funkcję przewodniczącego tego Towarzystwa. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Europejski Certyfikat Psychoterapeuty, certyfikat terapeuty i konsultanta EMDR Europe. Prowadzi praktykę prywatną w Katowicach, gdzie zajmuje się głównie pacjentami dorosłymi z doświadczeniami traumy złożonej. Pracuje w języku polskim i angielskim.