Przypadkowe spotkania z pacjentami poza gabinetem

Badanie miało na celu analizę doświadczeń i znaczenia, jakie psychoterapeuci nadają sytuacjom, w których dochodzi do przypadkowych spotkań ze ich pacjentami poza gabinetem (np. na imprezie towarzyskiej, w klubie sportowym, supermarkecie lub wycieczce rodzinnej). Analizowano wpływ tych sytuacji na zarządzanie przez terapeutów granicami prywatności i ich funkcjonowanie w przestrzeni publicznej. W badaniu wzięli udział doświadczeni psychoterapeuci psychodynamiczni, z którymi przeprowadzono częściowo-ustrukturyzowane wywiady pogłębione. Transkrypcje wywiadów poddano interpretacyjnej analizie fenomenologicznej.


Crossing the boundaries of privacy in accidental encounters: interpretative phenomenological analysis of therapists’ experiences. Clinical Psychology & Psychotherapy, 22(6), 708–721. doi: 10.1002/cpp.1930 This qualitative study explores psychodynamic therapists’ experiences associated with unexpected encounters with their patients outside the clinical setting. Information was collected using a semi-structured interview protocol from 10 experienced practitioners in Poland and examined according to the interpretative phenomenological analysis principles. Four overarching themes are discussed in the paper. Results show that accidental encounters often challenged practitioners’ privacy, led to involuntary self-disclosure (causing discomfort and distress) and required re-negotiating roles and boundaries in the new context. Various coping strategies were also identified and analysed, including withdrawal, anticipation and avoidance, as well as using community support. Findings are discussed in terms of their implications for mental health professionals and psychotherapy training. Key practitioner message: All people manage their boundaries of privacy. Therapists should thoroughly consider circumstances, and personal or situational risk factors, which lead to crossing or violating these boundaries. They need to reflect upon the social and personal limitations associated with their occupation and the price they have to pay for the high status role. 

Podziel się:

Raport z badania:

Zespół badawczy: Dr Igor Pietkiewicz Mgr Monika Włodarczyk

eteeterte

Dr hab. Igor Pietkiewicz

Samodzielny pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku badawczym w Instytucie Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją (CBTD), psychoterapeuta i superwizor psychoterapii. Od wielu lat jest mentorem i członkiem zarządu European Society for Trauma & Dissociation (www.estd.org), a obecnie pełni funkcję przewodniczącego tego Towarzystwa. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Europejski Certyfikat Psychoterapeuty, certyfikat terapeuty i konsultanta EMDR Europe. Prowadzi praktykę prywatną w Katowicach, gdzie zajmuje się głównie pacjentami dorosłymi z doświadczeniami traumy złożonej. Pracuje w języku polskim i angielskim.