Polskie Towarzystwo na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz

Polskie Towarzystwo na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz jest częścią międzynarodowego towarzystwa ISPS (International Society for Psychological and Social Approaches to Psychoses), którego działalność została zainicjowana w 1956 roku i trwa nieprzerwanie do dziś. Celem Towarzystwa jest propagowanie stosowania psychoterapii, a także innych psychologicznych oraz społecznych interwencji skierowanych do osób z doświadczeniem psychozy. Jesteśmy zaangażowani w rozwój edukacji, szkolenia i wiedzy specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego w zakresie leczenia i zapobiegania zaburzeniom psychotycznym. Staramy się pomagać osobom z doświadczeniem psychozy w osiąganiu najlepszych możliwych rezultatów leczenia poprzez podejmowanie partnerskich działań z pracownikami opieki zdrowotnej, osobami z własnym doświadczeniem psychozy, członkami rodzin i opiekunami.

Jak zostać członkiem?

Deklaracja w formie elektronicznej jest możliwa do złożenia poprzez aplikację E-psyche i wymaga posiadania w niej konta. Osoby korzystające z aplikacji po raz pierwszy, muszą najpierw założyć swój profil, a osoby, które już mają konto, mogą od razu zalogować się i wypełnić deklaracje online. Aby dokonać złożenia deklaracji członkowskiej kliknij guzik “REJESTRUJ” na dole strony.

Opcje członkostwa

Członkostwo pełne oznacza bycie członkiem zarówno PTP SPP jak i międzynarodowej organizacji ISPS. Upoważnia to do korzystania ze zniżek zarezerwowanych dla członków ISPS w udziale konferencji i wydawnictw ISPS, w tym czasopisma naukowego “Psychosis”. Członkostwo zwykle (dla profesjonalistów) wynosi 180 zł/rok, a członkostwo zniżkowe (dla osób z własnym doświadczeniem psychozy i członków rodzin) wynosi 120 zł/rok.

Obecnie istnieje również możliwość bycia członkiem jedynie Polskiego Towarzystwa na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz, bez przynależności do ISPS jako Towarzystwa międzynarodowego. Członkostwo krajowe zwykłe wynosi 90 zł/rok, a członkostwo zniżkowe 60 zł/rok.

Członkostwo Zwykłe (profesjonaliści) Zniżkowe (osoby z doświadczeniem psychozy i członkowie rodzin)
Pełne (PTP SPP+ ISPS)
180 zł
120 zł
Krajowe (PTP SPP)
90 zł
60 zł

Wpłaty składek członkowskich za dany rok należy dokonywać do 15 marca każdego roku na konto Towarzystwa :

90 1020 2906 0000 1802 0343 6730.

W tytule wpłaty prosimy podać “Opłata członkowska 2023” i swoje imię i nazwisko.