Sandra Baita M.Sc.

Psycholożka kliniczna, konsultantka EMDR

Licencjonowany psycholog kliniczny, Practitioner i Konsultant EMDR. Jest absolwentką Universidad Nacional de Buenos Aires w Argentynie, gdzie zrealizowała podyplomowe szkolenie z psychologii dziecięcej. W latach 1993 – 2007 pracowała w kilku programach rządowych, poświęconych diagnozie i leczeniu dzieci oraz młodzieży z doświadczeniami nadużycia. W Argentynie i sąsiednim Urugwaju, szkoliła sędziów i prokuratorów w zakresie oceny nadużycia seksualnego z perspektywy traumy. Obecnie prowadzi specjalistyczne szkolenia w dziedzinie traumy i dysocjacji u dzieci dla różnych organizacji zawodowych w Ameryce Łacińskiej, Stanach Zjednoczonych i Europie.

Jest członkinią Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Traumą i Dysocjacją (ISSTD) i wchodziła w skład jego zarządu w latach 2008-2009. Od 2003 do 2022 była też członkinią Komitetu ds. Dzieci i Młodzieży oraz trenerką w programach szkoleniowych w psychoterapii dzieci i młodzieży, prowadzonych po angielsku, hiszpańsku i włosku. W 2012 roku ISSTD przyznało jej nagrodę za wybitne osiągniącia (Distinguished Achievement Award), a w roku 2019 otrzymała nagrodę Prezydenta za jej wkład w szerzenie wiedzy i szkolenia w zakresie traumy oraz dysocjacji w krajach hiszpańskojęzycznych.

Jest autorką kilku rozdziałów książkowych i dwóch książek poświęconych traumie i dysocjacji u dzieci. Obecnie mieszka i prowadzi prywatną praktykę kliniczną w mieście Buenos Aires.

Szolenia prowadzącego: