Dr hab. Igor Pietkiewicz

Psychoterapeuta, superwizor

Samodzielny pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku badawczym w Instytucie Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją (CBTD), psychoterapeuta i superwizor psychoterapii. Wcześniej, do 2022 roku, pracował na stanowisku profesora Uniwersytetu SWPS na Wydziale Psychologii w Katowicach. Był założycielem i pełnił funkcję kierownika Pracowni Badań Jakościowych (QualLab) i przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań. Od wielu lat jest mentorem i członkiem zarządu European Society for Trauma & Dissociation (www.estd.org), a obecnie pełni funkcję przewodniczącego tego Towarzystwa.

W obszarze naukowym, zajmuje się wpływem kultury na zdrowie i radzenie sobie z trudnościami oraz wykorzystywaniem dostępnych zasobów. Prowadził projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, w których eksplorował zmiany świadomości (depersonalizację i derealizację) oraz obrazy kliniczne osób, które były poddawane wcześniej egzorcyzmom. Był promotorem prac magisterskich i doktorskich w dziedzinie psychologii.

Uzyskał certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Europejski Certyfikat Psychoterapeuty, certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikat terapeuty i konsultanta EMDR Europe. Przez wiele lat pracował klinicznie w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Sosnowcu, gdzie prowadził kwalifikację do terapii, psychoterapię grupową, superwizował terapeutów i koordynował program stażu do certyfikatu psychoterapeuty akredytowany przez SNP PTP. Obecnie prowadzi praktykę prywatną w Katowicach, gdzie konsultuje i leczy głównie osoby dorosłe z doświadczeniami traumy złożonej.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Szolenia prowadzącego: