5-6.04.2024 IV Konferencja psychologii jakościowej

Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją przy Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie zaprasza na IV Konferencję Psychologii Jakościowej, która porusza kwestie metodologiczne związane z paradygmatem jakościowym, takie jak: definiowanie problemów badawczych i wybór adekwatnej metodologii jakościowej, odpowiedni dobór uczestników i gromadzenie danych zgodnie z przyjętym modelem, umiejętne interpretowanie i raportowanie wyników, z zachowaniem rygoru naukowego. Wcześniejsze nasze spotkania były poświęcone: interpretacyjnej analizie fenomenologicznej, analizie dyskursu, analizie narracyjnej. Tym razem punktem centralnym będzie analiza tematyczna, która w ostatniej dekadzie zdobywa coraz większość popularność w dziedzinie psychologii. Wysłuchamy prezentacji prof. Braun z Nowej Zelandii, która jest współautorką tej metodologii i książki „Thematic Analysis: A Practical Guide” (w niedługim czasie przewidujemy pojawienie się tej publikacji w tłumaczeniu na polski).

Zapraszamy naukowców, studentów i klinicystów zainteresowanych poznaniem metodologii jakościowych w celu zaprojektowania oraz przeprowadzenia badań. Prezentacje ilustrujące wykorzystanie metodologii jakościowej w badaniach psychologicznych będą dotyczyć głównie tematu: “Trauma w kontekście mono- i międzykulturowym.”

 

Komitet naukowy:

 • Przewodniczący: Dr hab. Igor Pietkiewicz, UIK
 • Dr hab. Anna Cierpka, UW
 • Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, UIK
 • Dr hab. Anna Słysz, prof. UAM
 • Dr hab. Bernadetta Janusz, UJ

 

Komitet organizacyjny:

 • Dr Jacek Prusak, UIK
 • Dr Agnieszka Krzysztof-Świderska, UIK
 • Damian Przybycień, UIK
 • Dr Urszula Tokarska, UKEN

 

Opłaty konferencyjne:

 • Udział czynny: 480 zł
 • Udział bierny: 350 zł
 • Student / doktorant: 350 zł

 

PŁATNOŚCI: Wpłat za udział w konferencji należy dokonywać przelewem na konto Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie: ALIOR BANK SA: 75 2490 0005 0000 4600 2204 9504. UWAGA: w tytule przelewu należy podać: KPJ2024imię i nazwisko uczestnika.

Miejsce konferencji: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26

 

Termin nadsyłania abstraktów: przedłużono do 25 lutego 2024 r.

Termin potwierdzenia udziału wpłatą w przypadku osób zgłaszających wystąpienia: 15 marca 2024 r.

Ostateczny termin rejestracji i potwierdzenia wpłatą dla biernych uczestników: 29 marca 2024 r.

 

 

REJESTRACJA: Formularz rejestracyjny

 

RAMOWY PROGRAM:

5 kwietnia 2024 piątek: 

 • 10:00 – 10:30 Otwarcie konferencji i wprowadzenie: Metodologie jakościowe w psychologii – “Big Q” i “Small q” (dr hab. Igor Pietkiewicz)
 • 10:30 – 11:45 SESJA I: Refleksyjność epistemologiczna i osobista w badaniach jakościowych
 • 11:45 – 12:00 Przerwa
 • 12:00 – 13:00 Trauma uchodźcza i kruchość badacza (prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, UIK)
 • 13:00 – 14:30 Przerwa obiadowa
 • 14:30 – 15:50 SESJA II: Etyka i projektowanie badań jakościowych
 • 15:50 – 16:20 Przerwa kawowa
 • 16:20 – 17:40 SESJA III: Praktyczne zastosowanie metododologii jakościowych (cz 1)
 • 17:40 – 18:00 Przerwa kawowa
 • 18:00 – 19:30 Understanding thematic analysis to do it well: design and conceptual considerations (prof. Virginia Braun, Nowa Zelandia)
 • 20:00 Uroczysta kolacja

 

6 kwietnia 2024 sobota: 

 • 10:00 – 11:30 SESJA IV: Praktyczne zastosowanie metododologii jakościowych (cz 2)
 • 11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
 • 12:00 – 13:30 SESJA V: Small q methodology – uilościowienie danych jakościowych
 • 13:30 – 15:00 Przerwa obiadowa
 • 15:00 – 16:20 SESJA VI: Praktyczne zastosowanie metododologii jakościowych (cz 3)
 • 16:20 – 17:00 Dyskusja panelowa: Wykorzystywanie metodologii jakościowej w pracach magisterskich lub doktorskich
 • 17:00 – 17:10  Zamknięcie

 

POBIERZ: SZCZEGÓŁOWY PROGRAM I STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ

 

WSPOMNIENIA Z POPRZEDNIEJ EDYCJI

Podziel się:

Pozostałe wydarzenia